Coaching

Een persoonlijk coachingstraject

Persoonlijke coaching bestaat uit een reeks individuele gesprekken. Door gesprek, oefeningen en opdrachten werkt u aan persoonlijke en professionele leervragen. U wordt zich bewust van lastige overtuigingen en gedragspatronen. Het schrijven of vertellen van uw levensverhaal geeft inzicht in deze patronen. U leert lastige patronen te doorbreken waardoor u zich autonomer, authentieker en minder afhankelijk voelt. U komt door het inzicht en de gedragsverandering steeds meer in contact met de eigen creatieve en verbindende kracht. U leert in de coachingsgesprekken constructief omgaan met uw gevoelens waardoor u evenwichtiger in het leven komt te staan.

Persoonlijke coaching bij spanningsklachten

In dit traject werkt u allereerst aan herstel van de spanningsklachten. U krijgt inzicht in het ontstaan van stress en welke effecten dit heeft op het lichaam, het gedrag en de emoties. Zelfmanagement speelt in de herstelfase een belangrijke rol. U leert beoordelen of u spanning heeft en kunt adequate maatregelen treffen. U kunt stresssignalen herkennen en weet hoe u kunt ontstressen. De nieuwe leefstijl is gericht op de handhaving van de balans tussen inspanning en ontspanning. Is de fysieke belastbaarheid toegenomen, dan wordt de mentale en emotionele belastbaarheid opgevoerd.

Is er meer energie, dan volgt coaching op energieverslindende patronen. Samen met de coach, de leidinggevende en de bedrijfsarts maakt u een werkhervattingsplan, de voorbereiding van de terugkeer in het arbeidsproces. Tot slot volgt een intensieve begeleiding om terugval te voorkomen. Het aantal gesprekken is afhankelijk van de mate van spanning. U vult drie keer de vragenlijst 'checklist vragen chronisch stresssyndroom' in zodat u inzicht krijgt in uw eigen herstelproces. Ambieert u een nieuwe functie? Dan bestaat de begeleiding uit een combinatie van loopbaan- en reïntegratiebegeleiding.

 

Reïntegratiebegeleiding

 

Heeft u begeleiding gehad van een psycholoog, dan kunt u daarna bij mij terecht voor de reïntegratiecoaching. U krijgt een intensieve begeleiding om terug te keren naar uw werk of studie zodat succes verzekerd is.

 

Het koersonderzoek: een persoonlijk loopbaanadvies

Het koersonderzoek bestaat uit acht gesprekken waarin u op zoek gaat naar nieuwe loopbaanmogelijkheden. Dit persoonlijk loopbaantraject is bestemd voor als u een nieuwe loopbaankeuze wilt maken. U krijgt inzicht in persoonlijke kwaliteiten, waarden, passies en in de werkplek waarin deze het meest tot hun recht kunnen komen. Een verkenning van de innerlijke belevingswereld, met aandacht voor verleden, heden en de toekomst, staan centraal. Door opdrachten, testen en visualisaties krijgt u een helder beeld van nieuwe mogelijkheden.

Bekijk het you-tube promotiefilmpje van de NOLOC 'vanaf vandaag' en krijg een beeld van wat u kunt verwachten.

Outplacement-begeleiding

Als u vrijwillig of onvrijwillig weggaat bij de huidige werkgever.

Outplacement is een loopbaancoachingstraject van twaalf gesprekken gericht op het vinden van een nieuwe baan of bestemming buiten het bedrijf. Het is een vervolg op het koersonderzoek.